6733-pg542g-red-bird-speaker-dock-galaxy-pd.jpg

哈哈,真特別(只能說特別),這隻紅鳥鳥沒有鬥雞眼,感覺太有點"浩呆"! 不過還是很可愛,整系列都非常Q,價格從 49~69.99 "英鎊"不等,若以目前 1:47 的匯率來算的話,這組喇叭要約台幣 $2,300~3,290 不等,不愧是授權商品,還真是不便宜呢 ^^"

6738-pg542g-red-bird-speaker-dock-iphone-pd.jpg6688-pg542g-red-bird-speaker-with-dock-pd.jpg6683-pg542g-red-bird-speaker-rear-close-up-pd.jpg6639-pg543g_pig_mockup_pd.jpg6757-pg543g-pig-4_5-view-no-device-pd.jpg6325-pg543-angry-birds-green-pig-wht-bg-pd.jpg6762-pg552-black-bird-3_4-view-pd.jpg6644-pg552g_black_mockup_pd.jpg6381-pg552g-black-bird-speaker-ipad-docked-wht-bg-pd.jpg6628-family-shot-with-samsung-pd.jpg    

喜歡嗎?還有耳機系列唷....

6478-tweeters_headphones_red_bird_pd.png6483-tweeters_headphones_green_pig_king_pd.png6488-tweeters_headphones_black_bird_pd.png6493-tweeters_headphones_blue_bird_pd.png6498-tweeters_headphones_yellow_bird_pd.jpg    

如果有人想要網購的話,這家產品的官網在這邊:

http://www.gear4.com/

創作者介紹
創作者 林小旭 的頭像
林小旭

ifans 林小旭

林小旭 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()